Afzelia deur

Opdrachtgever wilde identieke deur als de bestaande voordeur van de woning i.v.m. uitbreiding praktijk ruimte aan de woning.